Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Villanyoraszekrenyek.hu

1. Regisztráció

A Villanyóraszekrény Kft. megrendelést regisztrált és nem regisztrált vevőktől is elfogad. A regisztrációhoz a Vevőnek a Villanyóraszekrény Kft. által kért valamennyi adatot hiánytalanul meg kell adnia. A regisztráció és/vagy a megrendelés során a Webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz/megrendeléshez helyesbítés szükséges. A Villanyóraszekrény Kft.-t a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. A regisztrációval/megrendeléssel a Vevő az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztrációval egyidejűleg a Vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a Villanyóraszekrény Kft. e-mail-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön.

2. Visszavásárlási lehetőség, elállási jog

A Villanyóraszekrény kft.-tól nyugodtan rendelhet! Minden termékére visszavásárlási lehetőséget biztosítunk az alábbiak szerint:

Elállási jog: Amennyiben a Villanyóraszekrény Kft. által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a Villanyóraszekrény Kft.-hez e-mail üzenetben a info@villanyóraszekrények.hu email címre, vagy postai úton a 8041 Csór, Táncsics Mihály u. 12. postacímre. A Vevő az elállási jogát a megrendelés és a termék átvétele közti időben is gyakorolhatja.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát. Így például hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat), az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a Villanyóraszekrény Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Villanyóraszekrény Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).

A visszatérítést a Villanyóraszekrény Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A Villanyóraszekrény Kft. utánvételes rendelés esetén postai úton a Vevő megrendelésében rögzített névre és címre küldi vissza a visszafizetendő összeget, bankkártyás fizetés esetén arra a bankszámlára utalja vissza, amelyről kifizetésre került a termék. Előre utalásos fizetés esetén pedig a Villanyóraszekrény Kft. kizárólag csak arra a bankszámlaszámra tudja visszautalni az összeget, amely számláról a Vevő legelőször teljesített fizetést a Webáruházban.

A Vevő köteles a Villanyóraszekrény Kft. számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vevő köteles az árut normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: Villanyóraszekrény Kft. Csór, Táncsics Mihály u. 12. (utánvételes, illetve portós csomagot az Villanyóraszekrény Kft.-nek nem áll módjában átvenni). A Vevő lehetőség szerint a terméket a címkével ellátott eredeti és törésmentes, biztonságos csomagolással juttassa vissza a Villanyóraszekrény Kft. részére, azon jelölve a visszaküldés okát, hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát. A visszaküldött áru nem lehet megrongált, használt vagy törött. Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenést, kárt és költséget – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált, törött vagy használat nyomait fedezni fel rajta – a Villanyóraszekrény Kft. a Vevőre háríthatja. Ez az összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható. Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

Az esetlegesen bármilyen okból nem megfelelő és visszaküldött termékek árát az áru beérkezését követően 14 napon belül minden esetben visszatérítjük.

3. Megrendelés

A Vevő a megrendelését a Webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, (regisztrációval vagy anélkül), a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés elküldése” gomb használatával tudja leadni. A megrendelés elküldésével a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik a Villanyóraszekrény Kft. felé. A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb. Ha a Vevő a regisztráció vagy megrendelés során megadott címtől eltérő címre szeretné a szállítást, ezt a Villanyóraszekrény Kft. ügyfélszolgálatán (+36 70 779 54 66) kell egyedileg kérnie. A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Villanyóraszekrény Kft. e-mail üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilatkozatának beérkezését. Ez a visszaigazoló email üzenet a megrendelés a Villanyóraszekrény Kft.-hez történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza. Előfordulhat, hogy a Villanyóraszekrény Kft. – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani. A Villanyóraszekrény Kft. nem vállal felelősséget a késedelmes vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő semmilyen kárért. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek terméklapjai tartalmazzák. A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFA-t. A Villanyóraszekrény Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

A Villanyóraszekrény Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Villanyóraszekrény Kft. nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani. A Villanyóraszekrény Kft. nem felelős a Webáruházban közzétett árazási vagy egyéb hibákért és az ezekből esetlegesen eredő bármilyen kárért és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására.

4. Szállítási információk, a szállítás díja

Szállítási határidő: Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy készleten lévő termékek esetén a szállítási határidőnk: 2-7 nap.

Házhozszállítás MPL futárszolgálattal: A Webáruházban megrendelt termékeket a Villanyóraszekrény Kft. logisztikai partnere, a Magyar Posta Logisztika (továbbiakban: MPL) szállítja házhoz munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben a csomag kézbesítése akadályba ütközik, a kézbesítő a megadott címen hagyott értesítő nyomtatványon tájékoztat az első kézbesítési kísérletről.

Az első kézbesítési kísérlet meghiúsulása esetén a második és harmadik kézbesítési kísérlet díjmentes. Az értesítő nyomtatványon szerepel a futár telefonszáma, az MPL központi ügyfélszolgálat telefonszáma, e-mail címe, melyen egyeztethető egy újabb helyszín és időpont, ahol az átadás-átvétel lebonyolítható.

Küldemény nyomon követése: A csomagszám ismeretében a Vevő nyomon követheti csomagját a https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes weboldalon.

Csomagátvétel: A Csomag megérkezésekor kérjük, minden esetben ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét! Sérült csomagot ne vegyen át a futártól vagy ragaszkodjon a jegyzőkönyv felvételéhez! Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot. Hiányos csomag esetén küldje el a Villanyóraszekrény Kft. címére a jegyzőkönyvet, és a Villanyóraszekrény Kft. pótolja a hiányzó árucikket. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot. Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt árucikkeket a Villanyóraszekrény Kft. csak több csomagban tudja elküldeni. A csomagban mellékelt számlán, esetleg levélben közöljük a hiányzó termékekre vonatkozó szállítási információt.

A házhozszállítás díja: Posta költségek oldalon található.

A rendelés értékének megállapítása során kedvezmény igénybevétele esetén a tényleges, már a kedvezménnyel csökkentett vásárlási értéket vesszük figyelembe. Az ugyanazon Vevő által egy napon, de külön megrendelésben leadott rendeléseket a Villanyóraszekrény Kft. külön kezeli és szállítja házhoz, ezért azok tekintetében a szállítási díj külön, megrendelésenként fizetendő. Abban az esetben, ha a Vevő az Villanyóraszekrény Kft. Vevőszolgálatánál a +36 70 779 54 66 telefonszámon külön kéri, hogy rendeléseit egyben kezeljék, az Villanyóraszekrény Kft. lehetőség szerint teljesíti a Vevő erre irányuló kérését.

5. Fizetési információk, lehetőségek

A Webáruházban banki előreutalásos, bankkártyás vagy utánvételes fizetésre van lehetőség, mely lehetőségek közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat. A házhozszállítás díja a választott fizetési módtól is függ, a díj a megrendelési folyamatban a Vevő számára feltüntetésre kerül. A vásárlási utalványokat és a nyereményből származó beépített kedvezményeket csak az utánvétes fizetési mód választásával lehet felhasználni.

Fizetés előre utalással: Az előre utalásos fizetési mód esetében a közleményrovatban fel kell tüntetni a megrendelés azonosítóját. Kérjük, választásakor ezt vegye figyelembe. Ha a Vevő a banki előre utalásos fizetési módot választja, akkor a Villanyóraszekrény Kft. a megrendelést visszaigazoló e-mail-ben megadja az átutaláshoz szükséges információkat. A Vevő ezután elutalja a visszaigazoló e-mail-ben rögzített fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) az Villanyóraszekrény Kft. bankszámlájára és amint ez megérkezik, a rendelés aktív státuszba kerül (erről a Vevő külön értesítést kap email útján). Ezt követően a Villanyóraszekrény Kft. eljuttatja a Vevőhöz a csomagot. A Villanyóraszekrény Kft. által vállalt szállítási határidő a fizetendő összegnek a Villanyóraszekrény Kft. bankszámláján történő jóváírásától számítódik. Kérjük, hogy az átutalással feltétlenül várja meg a megrendelés visszaigazolását, és figyelmesen töltse ki az utalás közlemény rovatát a visszaigazoló e-mailben leírtak alapján!

 

Banki előreutalásos illetve bankkártyás fizetési mód választása esetén: a tartósan fennmaradó készlethiány miatt kifogyott termékek rendelési értékét, illetve az esetlegesen visszaküldött termékek értékét a Vevő által a fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról szóló rendelkezések figyelembe vételével). A bankkártyás és a banki előre utalással történő fizetés választása esetén a leadott rendelésekben az Villanyóraszekrény Kft. utólag nem tud módosítani!

 

Fizetés utánvéttel: Ha a Vevő az utánvétes fizetési módot választja, akkor a Villanyóraszekrény Kft. a csomagot utánvétes küldeményként küldi el a Vevő által megadott címe. A Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) a futárnak. Bankkártyával vagy készpénzben.

6. Szavatosság, jótállás

Kellék szavatosság: A Vevő a Villanyóraszekrény Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint közvetlenül a Villanyóraszekrény Kft.-val szemben. A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Villanyóraszekrény Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Villanyóraszekrény Kft. költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Villanyóraszekrény Kft. adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket a Villanyóraszekrény Kft.-tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság: A termék hibája esetén a Vevő – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó/forgalmazó (Villanyóraszekrény Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (Villanyóraszekrény Kft.-nak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás hibás teljesítés esetén: a Villanyóraszekrény Kft. a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles a jogszabály 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában. A jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 éves időtartamon belül gyakorolhatja. A Villanyóraszekrény Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási jeggyel, valamint a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt az Villanyóraszekrény Kft. a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti.

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A szavatossági és jótállási igények intézése: A Villanyóraszekrény Kft. a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: 1. a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, 2.a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, 3. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, 4. a hiba bejelentésének időpontját, 5. a hiba leírását, 6. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá 7. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a Villanyóraszekrény Kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ha az Villanyóraszekrény Kft. a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

7. Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a Villanyóraszekrény Kft. Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: Villanyóraszekrény Kft. Vevőszolgálat: Elérhetőség: info@Villanyóraszekrény.hu , Telefon: +36 70 779 54 66

A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a Villanyóraszekrény kft. a lehető legrövidebb időn belül elbírál. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a lakóhelye vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez. A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja.

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti.

8. Vegyes rendelkezések

Az akciós termékeket a Villanyóraszekrény Kft. kizárólag interneten vagy telefonon történő megrendelés útján értékesíti, postai úton akciós terméket megrendeli, nem lehet. A Webáruházban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a Villanyóraszekrény Kft. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. A Villanyóraszekrény Kft. kizárja a felelősségét a Webáruház használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Webáruház használata során felmerülő bármely kárért. A Webáruház használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal.

A Villanyóraszekrény Kft. a Magyar Áruküldők Egyesületének és a Direkt és Interaktív Marketing Szövetségnek etikai kódexét magára nézve kötelezőnek ismeri el: Az erre vonatkozó dokumentumok innen és innen letölthetőek.

Az Villanyóraszekrény Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A Villanyóraszekrény Kft. és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.

9. Impresszum

Villanyóraszekrény Kft.

Levelezési cím: 8041 Csór, Táncsics Mihály u. 12.

Email: info@villanyoraszerenyek.hu

Adószám: 24283876-2-07 – Cégjegyzék szám: 07-09-026215

Telefonszám: +36 70 779 54 66

 

Ezen a telefonszámon hétköznap 8–17, szombaton 8–12 óra között nemcsak rendelhet, hanem megrendelésével kapcsolatos minden kérdésére is készséggel válaszolunk.